REGULAMIN SIŁOWNI GOSTiR W RZGOWIE

 

  1. Wszystkie osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznania i przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników GOSTiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.
  2. Warunkiem skorzystania z siłowni jest jednorazowe wypełnienie deklaracji uczestnika.

 

 • Użytkownikiem siłowni mogą być:
 • osoby pełnoletnie;
 • osoby po ukończeniu 16 roku życia, za wiedzą i po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych;
 • dzieci przed ukończeniem 16 roku życia, wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego;
 • grupy szkolne, wyłącznie pod opieką nauczyciela
 • grupy zorganizowane pod opieką instruktora,

 

  1. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  2. Osoby ćwiczące oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
  3. Osoby korzystające z siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
  4. Osoby trenujące zobowiązane są zastosować zakres ćwiczeń do swoich możliwości.

 

 • Osoby, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić pracownika GOSTiR.

 

  1. Przed przystąpieniem do zajęć na siłowni należy udać się do szatni, w celu pozostawienia wszystkich rzeczy nie związanych z ćwiczeniami.
  2. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie.
  3. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty do ćwiczeń muszą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia lub uszkodzenia odpowiada osobiście osoba ćwicząca, a w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
  4. Wszelkie usterki należy zgłosić pracownikowi GOSTiR.
  5. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku ćwiczeń na siłowni.
  6. Po zakończeniu ćwiczenia osoby korzystające ze sprzętu sportowego zobowiązane są do uporządkowania sprzętu.
  7. Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminu mogą zostać usunięte z siłowni.
  8. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie siłowni.

 

 • Zastosowania mają także przepisu ujęte w Regulaminie korzystania z obiektu GOSTiR w Rzgowie

 

 

Drogi Użytkowniku,

O Twoje dane, które podajesz dobrowolnie, dba Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (Administrator Danych Osobowych). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej  ido@gostir-rzgow.pl . Każde pismo adresowane do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata. Jeżeli chcesz uzyskać pełną informację kliknij TUTAJ

 

PRZEJDŹ DO SERWISU

Korzystając z tej strony akceptujesz pliki cookies. kliknij aby uzyskać więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close