Z przykrością informujemy że obostrzenia, które weszły z życie 28 grudnia i obowiązywały do 17 stycznia zostały przedłużone do końca stycznia.

 

Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie informuje iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
Od 28 grudnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r. korzystanie z infrastruktury sportowej będącej pod zarządem GOSTiR możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt143 Rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 z dnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z26.06.2014, str.1, z późn. zm.)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Z 2020r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Okoliczności, o których mowa potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
Od 28 grudnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r. GOSTiR zawiesza prowadzenie zajęć dla dzieci i dorosłych. Organizowane podczas ferii zimowych zajęcia dla dzieci zostają odwołane!
Więcej informacji pod numerem telefonu: 42 213-30-08

Drogi Użytkowniku,

O Twoje dane, które podajesz dobrowolnie, dba Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (Administrator Danych Osobowych). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej  ido@www.gostir-rzgow.pl . Każde pismo adresowane do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata. Jeżeli chcesz uzyskać pełną informację kliknij TUTAJ

 

PRZEJDŹ DO SERWISU

Korzystając z tej strony akceptujesz pliki cookies. kliknij aby uzyskać więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close