REGULAMIN SALI SQUASH GOSTiR W RZGOWIE

 1. Wszystkie osoby korzystające z sali squash zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników GOSTiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.
 2. Zabrania się wstępu na salę osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarza.
 3. Dzieci i młodzież niepełnoletnia może grać na terenie sali squash po okazaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Przed przystąpieniem do zajęć na sali squash należy udać się do szatni, w celu pozostawienia wszystkich rzeczy bezpośrednio nie związanych z grą.  
 5. Wszystkich korzystających z sali squash obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie, o jasnej, niebrudzącej nawierzchni sali podeszwie.
 6. Osoby korzystające z sali squash ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 7. Nie należy regulować urządzeń elektrycznych znajdujących się na sali squash.
 8. Wszelkie usterki należy zgłosić pracownikowi GOSTiR.
 9. Za zniszczenie lub uszkodzenie elementów na sali squash odpowiada osobiście osoba ćwicząca, a w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku ćwiczeń na sali squash.
 11. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie sali squash oraz szatni dyrekcja GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności.

Drogi Użytkowniku,

O Twoje dane, które podajesz dobrowolnie, dba Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (Administrator Danych Osobowych). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej  ido@www.gostir-rzgow.pl . Każde pismo adresowane do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata. Jeżeli chcesz uzyskać pełną informację kliknij TUTAJ

 

PRZEJDŹ DO SERWISU

Korzystając z tej strony akceptujesz pliki cookies. kliknij aby uzyskać więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close