REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY RZGÓW

§1.1. Urządzenia siłowni są ogólnodostępne i służą rekreacji oraz ćwiczeniom fizycznym.
Teren siłowni stanowi własnosć Gminy Rzgów i administrowany jest przez Urzad Miejski w Rzgowie z siedzibą przy Placu 500-lecia 22 w Rzgowie, tel. 42 214-12-10
§2. 1. Osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
Przad przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – usterki należy zgłaszać administratorowi siłowni.
§3. 1. Siłownia na świerzym powietrzu jest ogólnie dostępna, otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 22:00
2. Siłownia udostępniana jest nieodpłatnie.
§4. 1. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecnośco rodziców lub opiekunów.
2. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwicza we własnym zakresie.
3. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultowac się z lekarzem.
4. Osoby korzystające z siłowni powinny posiadać ubiór i obuwie dostosowane do aktywności sportowej.
§5. 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia ninejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu siłowni.
2. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
§6. Na terenie siłowni należy zachowywać się w sposób nie zakłócający ćwiczeń i bezpieczeństwa innych użytkowników oraz nie można zachowywać się głośno, nieprzyzwoicie oraz uzywać wulgarynmów.
§7. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winna być pozostawione w nalezytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.

Telefon alarmowy:
Numer zgłoszeniowy usterek – 42 214-12-33
Numer alarmowy 112

Drogi Użytkowniku,

O Twoje dane, które podajesz dobrowolnie, dba Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (Administrator Danych Osobowych). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej  ido@www.gostir-rzgow.pl . Każde pismo adresowane do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata. Jeżeli chcesz uzyskać pełną informację kliknij TUTAJ

 

PRZEJDŹ DO SERWISU

Korzystając z tej strony akceptujesz pliki cookies. kliknij aby uzyskać więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close