Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Izabella Stępień

INSTRUKTOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

INSTRUKTOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ  Izabella Stępień

Izabella Stępień – Magister Uniwersytetu Łódzkiego w kierunku Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Po zakończeniu studiów wyższych uzyskałam kompetencje z zakresu pedagoga kultury fizycznej oraz kreatora zdrowego stylu życia. Posiadam kwalifikacje do samodzielnej realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia, kultury fizycznej, rekreacji i sportu. Jestem uprawniona do realizacji programowych treści z wychowania fizycznego oraz nadobowiązkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych w placówkach oświatowo–wychowawczych oraz zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i gimnastyki korekcyjnej, zarówno w szkole jak i w środowisku pozaszkolnym. Od lat związana jestem ze sportem. Już w szkole podstawowej brałam udział w licznych zawodach międzyszkolnych w piłce siatkowej. Podobnie w szkole średniej. Po jej zakończeniu nie zrezygnowała z pasji do sportu i rozpoczęła studia na kierunku Wychowanie Fizyczne. Pracę w zawodzie zaczęłam w 2010 roku jako animator sportu. W 2018 zostałam instruktorem sportu na Hali Sportowej w Rzgowie, gdzie prowadziłam liczne imprezy sportowe oraz zrobiłam uprawnienia ze ścianki wspinaczkowej. Na dzień dzisiejszy jestem Menadżerem Sportu W GOSTiR oraz prowadzę zajęcia na ściance wspinaczkowej.