Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Plac Zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW DLA DZIECI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY RZGÓW.

 

§1.
1.Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
Teren placu stanowi własność Gminy Rzgów i administrowany jest przez Urząd Miejski w Rzgowie z siedzibą przy Placu 500-lecia 22 w Rzgowie, tel: 42 214-12-10.

 

§2.
Na placu zabaw można przebywać w okresie wiosenno-letnim w godzinach od 7:00 do21:30, a w okresie jesienno-zimowym w godzinach 8:00-20:00.
Urządzenia na placu zabaw przeznaczone są do zabawy dla dzieci, według ich przeznaczenia.

 

§3.
Z urządzeń zabawowych i wyposażenia należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§4.
Osoby przebywające na terenie placu zabaw winny zachowywać się w sposób nie zakłócający odpoczynku, zabawy i bezpieczeństwa innych użytkowników placu.

 

§5.
Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
wjeżdżania i poruszania się pojazdami silnikowymi (nie dotyczy to pojazdów związanych z utrzymaniem obiektu, wózków inwalidzkich i pojazdów posiadajacych zezwolenia administratora placu zabaw).
Jazdy na rowerze
Wchodzenia na daszki urządzeń i górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych.
Siadania we dwoje i więcej osób na pojedyncze siedziska huśtawek, bujaków, karuzel.
Huśtania się na stojaco.
Podchodzenia pod urządzenie w trakcie korzystania z niego przez inną osobę, dotyczy to w szczególności huśtawek i karuzel.
Wprowadzania zwierząt
Przenoszenia, przestawiania, demontowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń.

 

§6.
Po zakończeniu zabawy urządzenie, z którego korzysta dziecko winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.

 

§7.
W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz zakłócenia porządku publicznego należy powiadomić słuzby porządkowe.

 

Telefony alarmowe:
Numer zgłoszeniowy usterek: 42 214-12-33
Numer alarmowy 112